« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - závěrečné jednání (pozvánka) - veřejná vyhláška (PDF, 223 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 223 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Příbram
Poštovní 4,Příbram V-Zdaboř,261 01 Příbram
<br>
<br> Naše značka: SPU 166712/2019
Spisová značka: 2RP31240/2011-130712/Chvál
<br> Vyřizuje.: XXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.teskova@spucr.cz
<br> Datum: 23.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
Pozvánka na závěrečné jednání: komplexní pozemkové úpravy NECHVALICE II v
katastrálním území CHVÁLOV
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha <,>
Pobočka Příbram (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č <.>
503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br>
svolává
dle ustanovení § 11 odst.3 zákona
<br> závěrečné jednání <,>
na které zve všechny účastníky řízení <.>
<br>
Závěrečné jednání se uskuteční ve středu 29.5.2019 v 14,30 hodin v sále kulturního domu
Nechvalice
<br> Na tomto jednání pobočka zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky s návrhem <,>
o kterém bude rozhodnuto <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXXX
vedoucí Pobočky Příbram
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2019-04-23T15:15:19+0200
Ing.XXXXXX XXXXXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Načteno

edesky.cz/d/2921999

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz