« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lhenice - Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků (PDF, 184 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 184 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Prachatice
Vodňanská 329,Prachatice II,383 01 Prachatice
<br>
Naše značka: SPU 168178/2019
Spisová značka: 2RP9434/2016-505205/03/02
<br> Vyřizuje.: XXXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: r.houserova@spucr.cz
<br> Datum: 24.4.2019
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lhenice
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Prachatice (dále jen
„pozemkový úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších
předpisů a podle § 1 a § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
<br> oznamuje <,>
že v rámci zpracování geodetické části návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním
území Lhenice,sdružením firem GK Plavec – Michalec,Geodetická kancelář s.r.o.a Ing.XXXXX XXXX
<br>
bude od XX.května do X.června 2019 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků <,>
<br>
které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona,vyhlášky č.13/2014 Sb <.>,o
postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav,zákona č <.>
256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č <.>
357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) <.>
<br> Vlastnické hranice budou šetřeny především na obvodu komplexních pozemkových úprav (hranice
katastrálního území,hranice zastavěné nebo zastavitelné části obce) a u pozemků zahrnutých do
obvodu pozemkových úprav,které však nevyžadují řešení ve smyslu ust.§ 2 zák...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz