« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPÚ Hojsova StrážOznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Halenkovice, pozvánka na úvodní jednání (VV) (PDF, 181 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 181 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Zlín
Zarámí 88,760 41 Zlín
<br>
<br> Naše značka: SPU 156037/2019
Spisová značka: 2RP17154/2017-525201/03/01
<br> Vyřizuje.: XXXXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.krajcova@spucr.cz
<br> Datum: 25.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú.Halenkovice <,>
pozvánka na úvodní jednání (VV)
<br> Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný
správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje,že zahájil řízení o
komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Halenkovice,jehož obvod se dotýká také
malé části k.ú.Kudlovice (okr.Uherské Hradiště) <.>
<br> V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání,na které zve účastníky řízení o
pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových
úprav a dotčené organizace a orgány státní správy <.>
<br> Úvodní jednání se uskuteční:
<br> dne 15.5.2019 v 15:00 hodin v Otrokovické BESEDĚ,nám.3.května 1302,765 02 Otrokovice <.>
<br> Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem,formou a předpokládaným obvodem pozemkových
úprav.Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků,potřeba aktualizace bonitovaných půdně
ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách <.>
Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy (§ 5 odst.5 zákona).Pro účely volby sboru
připadá spoluvlastníkům pouze 1 hlas.S...

Načteno

edesky.cz/d/2921993


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz