« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel Sekce krajinotvorbyOznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Oddělení řízení pozemkových úprav, Odbor pozemkových úpravOznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada Oddělení převodu majetku státu a restitucí, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. PrahaKomplexní pozemkové úpravy v k.ú. Marefy (PDF, 353 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 353 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Vyškov
Palánek 250/1,Brňany,682 01 Vyškov
<br>
Naše značka: SPU 166293/2019
Spisová značka: 2RP14121/2016-523205
<br> Vyřizuje.: Ing.XXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: e.horakova@spucr.cz
<br> Datum: 23.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Marefy – oznámení o vyložení
soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek
<br> V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Marefy (dále jen
„KoPÚ“) zabezpečil Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka
Vyškov (dále jen „pozemkový úřad“) v souladu s ust.§ 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,vypracování soupisu nároků
vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,a to
včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva,předkupního práva a věcného břemene <.>
Vyhotovením soupisu nároků (vč.ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu KoPÚ – firma
EKOS T,spol.s r.o <.>,XXX XXXXXXX XXXXX a Ing.XXXX XXXX <.>
<br> Tento soupis nároků je počínaje dnem X.5.2019 vyložen po dobu 15 dnů na Městském úřadě
v Bučovicích.Současně je také k nahlédnutí na pozemkovém úřadě ve Vyškově,Palánek 250/1 <,>
68201 Vyškov,v kanceláři č.308.Zároveň s vyložením se doručuje vlastníkům,jejichž pobyt je znám <.>
<br> Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u pozemkového úřadu
v termínu do 28.5 2019 <.>
<br>
<br>
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXXXX
vedoucí Pobočky Vyškov
Státní pozemkový úřad
<br>
Vyvěšeno dne: 24.4.2019 Sňato dne:
<br>
Město Bučovice
Jiráskova 502
685 01 Bučovice

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz