« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPÚ Neškaredice - došetření obvodůOZNÁMENÍ - závěrečné jednání KoPÚ v k.ú. Hořín (PDF, 228 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 228 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Mělník
Bezručova 109,276 01 Mělník
<br>
Naše značka: SPU 163599/2019
Spisová značka: 2RP12910/2015-537207
<br> Vyřizuje.: XXXXXXXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: l.jansova@spucr.cz
<br> Datum: 23.4.2019
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
- závěrečné jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Hořín
<br>
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha <,>
Pobočka Mělník (dále jen „Pobočka Mělník“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),svolává dle
ustanovení § 11 odst.3 zákona závěrečné jednání,konané v rámci komplexní pozemkové úpravy
zpracovávané v katastrálním území Hořín <.>
<br> Závěrečné jednání se uskuteční v pondělí dne 13.5.2019 od 16.00 hodin na sále bývalé
hospody „U hřiště“ (v 1.patře,na adrese Hořín čp.27,276 01 Hořín) s tím,že zápis do
prezenční listiny bude probíhat od 15.30 hodin <.>
<br> Na tomto jednání zhodnotí Pobočka Mělník výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s
návrhem,o kterém bude rozhodnuto <.>
<br> Toto oznámení bude po dobu 15 dnů zveřejněno na úřední desce Obce Hořín,na úřední desce
Obce Býkev,úřední desce Pobočky Mělník a na internetových stránkách www.eagri.cz.Po vyvěšení
a sejmutí bude potvrzené oznámení zasláno zpět na výše uvedenou adresu Pobočky Mělník <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXX
vedoucí Pobočky Mělník
Státní pozemkový úřad Otisk úředního razítka
<br>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br>
Sejmuto dne:
<br>
<br>...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz