« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Zápis z úvodního jednání KoPÚ v částech k. ú. Velemyšleves a Minice a KoPÚ zálezly (PDF, 3 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 3 MB)
Zápis z úvodního jednání
<br> Komplexní pozemkové úpravy v částech k.ú.Velemyšleves a Minice a komplexní pozemkové úpravy Zálezly
<br> Datum konání: 17.dubna 2019
<br> Místo konání: kulturní dům Velemyšleves
<br> Účastníci: dle prezenční listiny
<br> Zahájeníjednání: 14:30
<br> Ukončeníjednání: 15:45
<br> Přítomni: dle prezenční listiny (k nahlédnutí na Státním pozemkovém úřadě,Pobočce Louny)
<br> KoPÚ v částech k.ú.Velemyšleves a Minice: Výměra řešené části katastrálního území Velemyšleves: 664,5 ha
<br> Výměra řešené části katastrálního území Minice: 0,94 ha
<br> Výměra pozemků řešených v obvodu pozemkových úprav: 665,44 ha
<br> Počet vlastníků: 60
<br> Počet pozvaných vlastníků: 60
<br> Počet přítomných vlastníků: 14,to je 23 % ze zvaných vlastníků.omluveno: 6
<br> KoPÚ Zálezly:
<br> Výměra řešené části katastrálního území Zálezly: 358,6 ha
<br> Počet vlastníků: 27
<br> Počet pozvaných vlastníků: 27
<br> Počet přítomných vlastníků: 9,to je 33 % ze zvaných vlastníků <.>
<br> Vsouladu s ustanovením 5 7 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),bylo Státním pozemkovým úřadem,Krajským pozemkovým úřadem pro Ústecký kraj,Pobočkou Louny (dále jen „pobočka“) svoláno úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám (dále jen „KoPÚ“) v částech k.ú.Velemyšleves a Minice a ke komplexním pozemkovým úpravám Zálezly <.>
<br> Program: |.Seznámení s účelem,cílem a formou KoPÚ.||.Seznámení se způsobem volby sboru zástupců.III.Seznámení s předpokládaným obvodem KoPÚ,způsob ocenění pozemků,měření vzdáleností.IV.Seznámení s etapami prací KoPÚ.V.Seznámení s výsledky voleb.Vl.Diskuze a závěr <.>
<br> |.Seznámení s účelem,cílem a formou KoPÚ
<br> Jednání zahájila Ing.XXXX XXXXXXXXX,vedoucí Pobočky Louny,přivítala přítomné vlastníky a představila zástupce zpracovatelské firmy GEPARD,s.r.0 <.>,Praha,Ing.Tomáše Kr...

Načteno

edesky.cz/d/2921990

Meta

Územní plánování   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz