« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - I_8_dodatečné zjišťování průběhu hranic (obec - vyhláška)Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krhov u Bojkovic - pozvánka na závěrečné jednání (PDF, 227 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 227 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Uherské Hradiště
Protzkarova 1180,686 01 Uherské Hradiště
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 129904/2019
Spisová značka: 2RP26838/2012-130762/04/02
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: p.jarotek@spucr.cz
<br> Datum: 23.4.2019
<br>
<br>
<br>
Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Krhov u Bojkovic
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Uherské Hradiště (dále
jen „pozemkový úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a
o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br>
<br> svolává
dle ustanovení § 11 odst.3 zákona
<br> závěrečné jednání <,>
na které zve všechny účastníky řízení <.>
<br>
<br> Závěrečné jednání se uskuteční dne 13.5.2019 v 16:00 hodin v Kulturním domě v Bojkovicích <,>
na adrese Husova 432,687 71 Bojkovice.Prezence účastníků bude probíhat od 15:30 hodin <.>
<br> Na tomto jednání pozemkový úřad zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky s
návrhem,o kterém bude následně vydáno rozhodnutí.Účast na závěrečném jednání není pro
účastníky řízení povinná,nebudou zde projednávány pozemky vlastníků <.>
<br>
<br>
<br>
XXXXXX XXXXXXXXXXX
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
2019-04-23T10:37:34+0200
XXXXXX XXXXXXXXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz