« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - sorp-rozpoctovy-vyhled-2020-dodatek-navrh.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sorp-rozpoctovy-vyhled-2020-dodatek-navrh.pdf
Svazek obcí regionu Písecko
<br> Velké nám.114,397 01 Písek
<br> IČO: 71213996
<br> __________________________________________________________________________
<br>
<br> Návrh dodatku střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020
<br> ======================================================
podle zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
<br>
<br>
<br> 2020
<br> schválený
<br> 2020
<br> s návrhem dodatku
<br>
<br> Příjmy celkem
<br>
<br>
<br> 5 204 000
<br>
<br> 5 204 000
<br> - z toho daňové 0 0
<br> nedaňové 251 000 251 000
<br> kapitálové 0 0
<br> přijaté transfery 4 953 000 4 953 000
<br> Výdaje celkem
<br>
<br> 7 481 300 7 643 368
<br> - z toho běžné 7 481 300 7 481 300
<br> - splátka dlouhodobého závazku 0 162 068
<br>
<br> Financování
<br>
<br> 2 277 300 2 439 368
<br>
<br> Komentář:
<br> Dodatkem č.2 ze dne 10.1.2019 k Dohodě o uznání dluhu a splátkovém kalendáři uzavřené
<br> mezi Svazkem obcí regionu Písecko a Jihočeským krajem došlo k posunutí splátek a
<br> prodloužení doby splatnosti dluhu do 15.4.2020.Tento dlouhodobý závazek musí být uveden
<br> v rozpočtovém výhledu na rok 2020,který byl schválen Valnou hromadou dne 13.12.2018 <,>
<br> usnesení č.26/2018.Splátky dluhu budou uhrazeny přebytkem z minulých let <.>
<br>
<br> K předloženému návrhu dodatku střednědobého výhledu na rok 2020 se mohou občané všech
<br> obcí,které jsou členy Svazku obcí regionu Písecko,vyjádřit písemně na adresu: Svazek obcí
<br> regionu Písecko,Velké nám.114,397 01 XXXXX do XX.X.XXXX nebo osobně na veřejném
<br> zasedání Valné hromady,které se bude konat 13.5.2019 od 15 hodin v Městské knihovně
<br> v Písku <.>
<br>
<br>
<br> V Písku dne 25.4.2019
<br>
<br> Vyvěšeno:
<br>
<br> Svěšeno:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno na elektronické úřední desce:

Načteno

edesky.cz/d/2921402


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz