« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FÚ HAVLÍČKŮV BROD NAHLÉDNUTÍ DO HROMADNÉHO PŘEDPISNÉHO SEZNAMU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FÚ HAVLÍČKŮV BROD NAHLÉDNUTÍ DO HROMADNÉHO PŘEDPISNÉHO SEZNAMU
Finanční úřad pro Kraj Vysočina V Jihlavě
<br> Tolstého 2 dne 586 01 JIHLAVA Čj.: 885896/19!2999—11468-384613 Elektronicky podepsáno
<br> 18.04.2019 XXXXXX XXXXXXX XXX.ředitel Fu pro Kraj
<br> Vysočina
<br> veňeaná VYHLÁŠKA
<br> „ Shora uvedený správce daně podle ustanovení š 58 odst.1 zákona c.289/2869 Sb <.>,daňový řád.ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 26.94.2919 do dne 2?.GS.2619
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj vysočina
<br> ve dnech pondělí.od 8.96 do 17.00 hodin úterý od-B.GG do 13.30 hodin středa od 8.80 do 17.09 hodin čtvrtek od 8.30 do 13.30 hodin pátek od 8.00 do 13.30 hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.885145/19/2900-11469e304013 <.>
<br> jímž se uvedeným_ daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející Se v obvodu územní působndsti shora uvedeného spravce dane
<br> XXX Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D—23,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš— tích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji E.1/2016 a na internetovýth stránkách Finanční spravy http:/!www.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.Ing.XXXXXXX XXXXXX ředitel finančního úřadu

Načteno

edesky.cz/d/2921106

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz