« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2019
OBEC ŽDÍREC
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019
<br> Daňové Dříimv
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze samostatné výdel.činnosti Daň z příjmu právnických osob
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Poplatek ze psů
<br> Daň z nemovitosti
<br> Daňové příjmy celkem Nedaňové příimv
<br> Pronájem honitby
<br> Stočné
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů Pronáiem pozemků
<br> Příjmy : pronájmů nemovitostí Příjmy : úroků
<br> Přijmy z prodeje pozemků
<br> Přijmy z Lesního družstva
<br> Příjmy z dividend
<br> Nedaňové příjmy celkem
<br> Neinvestiční dotace přijaté na výkon státní správy
<br> Příjmy celkem
<br> 150.00 30.00 245.00 276.00 2.00 85.00
<br> 788.00
<br> 0.30 32,00 50.00
<br> 1.00 20.00
<br> 1 „00
<br> 150.00 70,00 38.00
<br> 362.30
<br> 57.70
<br> 1 208,00
<br> OBEC ŽDÍREC NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (v tis.Kč) Běžné a kapitálové výdaie
<br> Silnice opravy a údržba 50.00 Odvádění a čištění odpadních vod 300.00 Činnost knihovnická 15,00 Výdaje spojené s kronikou 2.50 Veřejné osvětlení 50.00 Nákup pozemků 5.00 Sběr a svoz komunálních odpadů 80.00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 12.00 Sběr a svoz ostatnich odpadů 10,00 Spodevni zařizeni 1 5,00 Péče o vzhled obce 80.00 Požárni ochrana JSDH 20.00 Po'žáml ochrana dobrovolná část 15.00 Odměny členů zastupitelstva obce 260.00 Činnost mistni správy 293.50 Z toho: _ osobni výdaje 110,00 povinne pojistná 15,00 knihy a tisk 8.00 drobný dlouhodobý hmotný majetek 13.00 nákup materiálu 10.00 plyn 1 5.00 elektrická emergle 18.00 pohonné hmoty 1.00 služby pošt 1.00 služby telekomunikaci 12.00 služby peněžních ůsiavů 1.00 nákup ostatnich služeb 5.00 opravy a udržování 20.00 pohošténi 1.00 budovy,XXXX a stavby XX.XX poradenské a právní služby XX.00 nájemné 1.00 vecne dary 3.00 nakup kolků 1.00 platby XXXX a poplatků X.XX poskytnuto příspěvky X.XX
<br> Výdaie celkem 1 208,00
<br> ““;-3.P— gf \ ___-“' :; \““ÍÁX
<br> Vyvěšeno dne.Tř.—„rm.<.>.<.> ÍTT'; “* - 1—— :—-— “x \ : <.>
<br> ( -2 \ <.>
<br> Sejmuto ...

Načteno

edesky.cz/d/2921103

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz