« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - INFORMAČNÍ LETÁK PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

INFORMAČNÍ LETÁK PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2 2019
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br> Informace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019
<br> 25 MF-Inf 10 - vzor č.12
<br> Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány
poplatníkům,kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami,které nemají zřízenu datovou schránku <.>
Fyzickým osobám,které nemají zřízenu datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby
podnikající,nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů
pro placení daně na e-mail,je zasílána daňová složenka,označená jako Poštovní poukázka A - doklad V/DS <,>
která nepodléhá poštovnímu poplatku.Právnickým osobám,které nemají zřízenu datovou schránku,je
zasílána standardní složenka typu A,která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České
pošty.Fyzickým osobám,které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické
osoby podnikající,nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO XXX k zasílání údajů pro placení
daně e-mailem a XXXXXX XXX výše daně sdělena platebním výměrem,je namísto složenky zasílána do datové
schránky fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o daňové povinnosti <.>
Právnickým osobám,které mají zřízenu datovou schránku a XXXXXX XXX výše daně sdělena platebním
výměrem,je namísto složenky rovněž zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti <.>
<br> Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 fi nančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských
městech a v hlavním městě Praze.Finanční úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje
a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť,u nichž jsou
uloženy daňové spisy poplatníků <.>
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje <.>
Má-li poplatník daně více nemov...

Načteno

edesky.cz/d/2921101

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz