« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA SCHÚZI ZO ŽDÍREC 27.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA SCHÚZI ZO ŽDÍREC 27.4.2019
Obec Ždírec
<br> starosta obce Zdírec
<br> Ždírec,20.dubna 2019 Počet listů: 1
<br> Zastupitelstva obce Ždírec
<br> dle rozdělovníku
<br> Svolání zasedání Zastupitelstva obce Ždírec
<br> v
<br> Na základě ustanovení & 91 odst.1 zákona c.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Zdírec:
<br> Místo konání:
<br> Doba konání:
<br> Navržený program:
<br> vyvěšeno: 20.4.2019 sejmuto: 28.4.2019
<br> Obec Zdírec — zasedací místnost - kancelář obecního úřadu,Zdírec č.p <.>
<br> 23
<br> 27 <.>
<br> 1)
<br> 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
<br> dubna 2019 od 18:00
<br> Určení ověřovatelů zápisu (& 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> Doplnění programu zasedání ZO
<br> Schválení programu zasedání ZO
<br> Kontrola plnění úkolů a usnesení <.>
<br> Projednání záměru využití dotace POVV 2019 v obci <.>
<br> GDPR
<br> ČOV - smlouva o dílo RNDr.Vladislav Stehno
<br> ČOV - smlouva o dílo XXXXXXX XXXXXXX
<br> ČOV - reklamace
<br> XX) Diskuse XX) Různé

Načteno

edesky.cz/d/2921100

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz