« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - FÚ - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FÚ - veřejná vyhláška
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové
<br> Horova 17,<.> dne 500 02 HRADEC KRALOVE
<br> Čj.: 903388/19/2700—11460—608125 Elektronicky podepsáno „ 23.04.2019
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX ředitel odboru
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019
<br> je na všech územních pracovištích ( s výjimkou Územního pracoviště v Nové Pace) Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin úterý od 8:00 do 15:30 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin pátek od 8:00 do 14:00 hodin
<br> na Územním pracovišti v Nové Pace ve dnech pondělí,středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.894889/19/2700-11460-608125 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH vĚcí NA ROK XXXX <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-23,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš- tích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.1/2016 a na internetových stránkách Finanční správy http:/lwww.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.Ing.XXXXX XXXXXXX ředitel odboru
<br> Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br> informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018
<br> Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány poplatníkúm,kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami,které nemají zřízeno datovou schránku.Fyzickým osobám,které nemají zřízeno datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby...

Načteno

edesky.cz/d/2919391

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz