« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - 2.úprava rozpočtu 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2.úprava rozpočtu 2019
příjmy
<br> Městská část Praha - Lipence,k Obci 47
<br> 2.úprava rozpočtu 2019
<br> rozpočet 2019 1.úprava rozpočet 2.úprava rozpočet
rozpočtu po 1.úpravě rozpočtu po 2.úpravě
Příjmy celkem: 19,580,000 16,777,800 36,357,800 13,752,500 50,110,300
<br> Dotace ze SR 113,000 113,000 113,000
státní správa 113,000
<br> Transfery 16,056,000 32,833,800 46,586,300
neinvest.dotace z MHMP 16,056,000
neinv.dotace - nákup knih 1,900
inv.dotace - přístavba ZŠ 11,900,000
inv.a neinv.dotace OPPR - přístavba ZŠ 4,875,900
inv.a neinv.dotace OPPR - přístavba ZŠ 2,581,500
inv.a neinv.dotace OPPR - zkval.výuky ZŠ 1,000,000
inv.dotace - přístavba ZŠ 10,000,000
účel.inv.dot.- podílu VHP 171,000
<br> Daňové příjmy 2,975,000 2,975,000 2,975,000
daň z nemovitosti 2,900,000
správní poplatky 20,000
poplatky ze psů 55,000
<br> Nedaňové příjmy 386,000 386,000 386,000
výnosy z úroků 4,000
ostatní příjmy a náhrady 47,000
nájem 1.Vodohospodářská 335,000
<br>
Kapitálové příjmy
přijaté dary na infrastr.MČ 50,000 50,000 50,000
50,000
<br>
<br> Zpracovala: Paspová R <.>
<br> 4/4/19
<br>
výdaje
<br> Městská část Praha - Lipence,k Obci 47
<br> 2.úprava rozpočtu 2019
úprava v rámci schváleného rozpočtu 1.úprava rozpočtu rozpočet po 1.úpravě 2.úprava rozpočtu rozpočet po 2.úpravě
<br> rok 2019
Výdaje celkem: 19,580,000 18,980,000 18,877,800 37,857,800 16,105,100 53,962,900
<br> kapitola
02 Městská infrastruktura 1,930,000 1,930,000 1,930,000 1,973,500
odvoz odpadu 320,000 320,000
údržba zeleně 1,270,000 1,270,000
výstavba inž.sítí 340,000 340,000
FV 2018 - zpomal.pruhy 43,500
<br> 03 Doprava 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000
opravy komunikací 2,000,000 2,000,000
služby a posypový materiál 120,000 120,000
<br> 04 Školství 4,370,000 4,370,000 23,145,900 36,787,400
MŠ - provozní dotace 1,270,000 1,270,000
MŠ - opravy,investice 200,000 200,000
MŠ - PD zahrada 100,000 100,000
<br> ZŠ - provozní dotace 2,400,000 2,400,000
ZŠ - provoz tělocv.300,000 300,000
ZŠ - spolufin.Zahrady 100,000 100,000
ZŠ - inv....

Načteno

edesky.cz/d/2919203


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz