« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Nové číslo zpravodaje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Lipenecky-zpravodaj-2-2019-web
Z P R A V O D A J
<br> LIPENECKÝ 2 I 2
01
<br> 9
<br> Slavíme s fotbalem
<br> Setkání seniorů
<br> Nové dětské hřiště
<br> Nové vedení
<br>
<br> Aktuálně
<br> Obec má nové vedení Děti si už mají kde hrát
<br> Novinky z pavilonu základní školy
<br> Na 5.zasedání zastupitelstva městské části
Praha-Lipence oznámila XXXXXXXXX XXXXX XXXXX
ze Sdružení pro Lipence,že k XX.březnu 2019
odstupuje z funkce starostky v reakci na kritiku
koaličního partnera HaFo Lipaňáků.Konstato-
vala: „Koaličního partnera jsem nedokázala
přesvědčit o svých kvalitách.S vytýkanými
chybami nesouhlasím,ale jelikož chci zacho-
vat koaliční spolupráci,přenechám své místo
Lence Kadlecové.“ Zároveň navrhla Mgr.Lenku
Kadlecovou jako kandidáta na funkci starostky
obce.Místostarostka XXXXX XXXXXX ze sdružení
<br> Nedělní odpoledne dne XX.X.patřilo dětem <,>
konečně se dočkaly.Tento den bylo slavnostně
otevřeno dětské hřiště doplněné o nové herní
prvky určené dětem od 3 let.Otevření před-
cházelo několik měsíců příprav.Hřiště jsme po
předchozím vedení Lipenců převzali ve špat-
ném stavu,zavřené a bez dvou největších her-
ních prvků,které byly pro svůj stav odstraněny
v létě 2018 <.>
<br> Snažili jsme se o co nejdřívější znovuote-
vření.Informace z úřadu,že se čeká na nový
písek a plachtu,se ukázaly jako liché,protože
naopak firma čekala na objednávku z úřadu <.>
Pískoviště bylo ztrouchnivělé.Společně se sta-
rostkou Karin Tvrdou a radní Marií Cimlerovou
jsme se domluvily na odstranění pískoviště
a nákupu pískoviště nového a také většího her-
ního prvku – věže se skluzavkou a houpačka-
mi.Protože v rozpočtu bylo původně vyhrazeno
250 000 Kč,což na kvalitní herní prvky určené
pro veřejné hřiště není mnoho,snažili jsme se
ušetřit kde se dalo,ne však na kvalitě a využi-
telnosti herních prvků <.>
<br> Připravila jsem výběrové řízení,ve kterém 17 <.>
1.2019 zvítězila firma TR XXXXX s.r.o.Smlouva
byla uzavřena v únoru po schválení rozpočtu <.>
Celkové náklady na multifunkční herní prvek Po-
<br> Nové webové
...

Načteno

edesky.cz/d/2919202

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz