« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Zápis z FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-LIPENCE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-LIPENCE
Zápis z íednání FINANČÍHO VÝBORU ZASTUPITE_LSTVA MČ Praha - Lipence konané ze dne 4.2.2019 na ÚMČ
<br> Finanční výbor se dne 4.2.2019 sešel ve složení:
<br> Přítomni: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX —- předseda FV (Xle XXX XXXXX — člen FV (Hafo) Ing.XXXXXX XXXXX — člen FV (občan) Ing.XXXX XXXXXXXX — člen FV (občan) XXXXXXX XXXXX — správce rozpočtu
<br> Nepřítomni: XXXXXX XXXXXXXXX (SpL)
<br> XXXXXXX XXXX — tajemnice FV a zapisovatelka zjednání FV X.Od správce rozpočtu každý člen dostal materiály k návrhu rozpočtu na rok 2019.2.Poté došlo k projednávání návrhu rozpočtu na rok 2019 a kjeho úpravám <.>
<br> Paní Paspová zodpověděla členům FV všechny dotazy k jednotlivým položkám rozpočtu.Dále požádala FV aby přebytek rozpočtu ve výši 380tis.přidělil <.>
<br> FV navrhl následuiící:.230tis.stavební komisi (její požadavky z předkontace zcela vypadly)
<br> ' 30tis.přidat na obědy seniorům ( v minulém volebním obdobími XXX XXX příspěvek snížen )
<br>.XXtis.fotbalistům na sekačku k údržbě okolí hřiště
<br>.50tis.na oslavu 100 let Sokola <.>
<br>.SOtis.přidat k vymalování úřadu jako rezervu <.>
<br> Konečná verze návrhu rozpočtu na rok 2019 je k nahlédnutí na úřední desce — vývěsce nebo na elektronické úřední desce <.>
<br> Předseda FV konstatoval,že FV návrh rozpočtu na rok 2019 ta kto upravený podpoří <.>
<br> V Praze - Lipencích,dne 6.2.2019
<br> Zapsala: XXXXXXX XXXX —tajemnice FV

Načteno

edesky.cz/d/2919200


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz