« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceUsneseni z veřejného zasedání kanané dne 23.4.2019 288,0 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany čp.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> 3.USNESENÍ
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbčany
konaného dne 23.4.2019 od 18:00 v knihovně obecního úřadu
<br>
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXXXXXX Kuchaře a pana
Ondřeje Horáka a zapisovatelkou Šárku Jelínkovou <.>
Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
2) Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo rozšířený program veřejného zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Rozpočtové opatření č.3/2019
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Rozpočtové opatření č.3/2019.Příloha č.2
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 4) Projednání Změnového listu a návrhu dodatku ke smlouvě se Stavitelstvím
<br> XXXXX k výstavbě kanalizace a ČOV a pověření starostky obce k podpisu těchto
<br> dokumentů <.>
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Změnový list a návrh dodatku ke smlouvě
<br> a pověřilo starostku obce Vrbčany k podpisu těchto dokumentů <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 5) Projednání prodeje pozemku parc.č.289/2 o výměře 170 m2,596/6 o výměře
<br> 30 m2 a 596/5 o výměře 45 m2 v k.ú.Vrbčany <.>
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo prodej pozemků parc.č.289/2 o výměře 170 m2 <,>
<br> 596/6 o výměře 30 m2 a 596/5 o výměře 45 m2 v k.ú.Vrbčany panu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo kupní cenu ve výši 60 Kč/m2,tj.245 m2 za
<br> celkovou kupní cenu 14 700 Kč („čtrnáct tisíc sedm set korun českých) <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2917483

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz