« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Vyúčtování ceny vodného

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyúčtování ceny vodného
Skupinový vodovod Svitavy
<br> dobrovolný svazek obcí
<br> Zveřejnění informací o vyúčtování vodného za rok 2018
<br> Důvodová zpráva:
<br> Dobrovolný svazek obcí Skupinový vodovod Svitavy,vsouladu ustanovením 536 odst.5 zákona č.274/2001,o vodovodech a kanalizacích,v platném znění,zveřejňuje touto formou úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek,které byly v roce 2018 kalkulovány do vodného,včetně porovnání skutečnosti spoložkami v pravidlech pro stanovení výše vodného a stočného pro daný rok.Samotné vyúčtování,uvedené vpříloze,zpracoval provozovatel vodovodu,společnost Vodárenská Svitavy,s.r.o <.>
<br> Dotazy a připomínky můžete uplatnit písemně,a to zasláním na adresu Skupinového vodovodu Svitavy T.G.Masaryka 40/25,568 02,Svitavy nebo jejich odevzdáním na podatelnach městského úřadu Svitavy a obecních úřadů Javorník,Kamenná Horka,Karle,Koclířov a Vendolí <.>
<br> Příloha: - výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2018 (Vodárenská Svitavy,s.r.o <.>,15.4.2019)
<br> !.<.> 923410 “UP*-\'UVÝVOMIL'UUSKTMW
<br> " w “km:-_ Dne 23.4.2019 *f*—W mw“ imma our-.r už 'a a.3.<.> %.1- 9- Mas-town 3.1.:“ „Sunu,“ A swg,“,Q 1:i.46[_t_w,ug_4“ 5021!
<br> U a g \! o ju.cu 532 „:
<br> Ing.XXXXX XXXXX,jedna l svazku
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Městský úřad Svitavy Doručeno:25.04.201910:21:24 22814-19102?-
<br> listy: 1 přílohy: 0
<br> IN Illlll|l„„„!llll|ll|IllIlllllll
<br> Kalkulace 2018 _ č,č R dll Rozdíl,Kč celkem Prepo tenv Skute nost 02 Skut._
<br> VDDOVOD - 2018 plán 2018 2018 Skut.» PP kalkulace B C C - B C _ A
<br> Vodárenská SVÍ Wax-.o.Výsledky hospodařenía výsledná kalkulace za rok 2018
<br> fakturace - m 900 000 37
<br> - m 1 187 930 celková ztráta - %
<br> i.<.> ' 2 1.1.surová voda 2 343 833 2 366 838 1.2.voda 1.3.chemikálie 9 375 9 394 1.4.ostatní materiál 56 252 54 1 2.1.elektrická 1 828 2.2.ostatni
<br> „4
<br>.1.4.2.infrastrukturního 2 550 4.3.infrastrukturního 12 403 562 4.4 <.>
<br> 5.1.vod 5.2.ostatní externi 5.3.ostatni ve vlastní ...

Načteno

edesky.cz/d/2917337

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz