« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Vyhodnocení kalkalulace vodného a stočného za rok 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhodnocení V+S za rok 2018.pdf [1,80 MB]
POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO vOONE A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2018 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TEMZE ROCE
<br>,a.s <.>,a.s <.>
<br> a
<br> vodné a stočné
<br> Nákladové položky Měrná 2018
<br> Rozdíl
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Voda pitná Voda odpadní Nákladové položky Měrná 2018 2018 2018 2018 Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1 2 2a 3 4 5 6 7 8 11.JEDNOTKOVE NAKLADY Kč:/m3 46,780 48,532 —1,752 31.114 32,555 4,441 12.Uplné vlastní náklady - UVN mil.Kč 183,074 186,614 —3,540 123,445 129,243 —5,798 13.Kalkulační zisk mil.Kč 9,002 2,115 6,887 9069 3,367 5,702 14.— podíl 2 UVN (orientační ukazatel) % 4,92 1,13 3,784 7,35 2,61 4.742 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 16.Celkem UVN + zisk mil.Kč 192,076 188.729 3,347 132514 132610 -0,095 17.Voda fakturovaná pitná,odpadni+srážková mil.m3 3,914 3,845 0,068 3,967 3,970 -0,003 18.CENA pro vodné= stočné Kč/m3 49,08 49,08 0,000 33,40 33,40 0,000 19.CENA pro vodné,stočné + DPH 15 % Kč/m3 56,44 56,44 0,000 38,41 3841 0,000 Tvorba Cerpání Tvorba Čerpání 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XX,XX XX,XXX XX.100 17,360 Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 112.617 77.777 Cerpání prostředků od r.2009 milKč 87,62 77,326 Vypracoval: Ing.XXXXXX XXXX,Ph.D.Datum: XX.X.2019 Kontrolovalz Schválil: lng.XXXXXXXXX XXXXX.PhDr“ “““““ ' * Telefon: XXX XXX XXX E—mail: sulc©vasji.cz

Načteno

edesky.cz/d/2917111

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz