« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Seznámení osob s krizovými opatřeními

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Seznámení právnických a fyzických osob
<br> s charakterem možného ohrožení <,>
<br> s připravovanými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení — Mimořádné události V našem regionu
<br> Každý občan našeho státu má právo na zdravý a bezpečný život a přiměřenou ochranu svého majetku.I v dnešní době,kterou rádi nazýváme moderní,mohou nastat situace,kdy je toto právo narušeno.Neplatí,že se to stává „jen někde jinde,u nás se stát nemůže“.Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka,přírodními vlivy,epidemiemi nebo havárie,které ohrožují život,zdraví,majetek nebo životní prostředí se může vyskytnout kdekoli,a člověk se dostane do situace,kdy běžná životní pravidla neplatí.Takový stav nazýváme mimóřádnou událostí <.>
<br> Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se touto problematikou zabývá již řadu let.Ve spolupráci s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností zpracoval podrobnou analýzu rizik na příslušných správních obvodech,jejímž cílem je celkové vyhodnocení ohrožujících faktorů na území kraje <.>
<br> Výsledek analýzy ukázal,Že nejvýznamnějšími zdroji ohrožení na hodnoceném území jsou přívalové lijáky s následkem záplav.V menší míře nás pak ohrožují i další jevy,znichž můžeme uvést například: zvláštní povodně způsobené poškozením hráze vodního díla,tornáda,mimořádně vysoké letní teploty a následné sucho,extrémně nízké teploty,sněhová kalamita,námraza a ledovka,dlouhodobá inverzní situace,požáry vpřírodě,požár nebo výbuch v zástavbě a v průmyslu,epidemie,hromadné nákazy hospodářských zvířat,úniky nebezpečných látek z výrobních zařízení,skladů nebo při přepravě,závažná nehoda v dopravě silniční,železniční nebo letecké,narušení dodávek energií a pitné vody,nález nevybuchlé munice a celá řada dalších rizik; v současné době nemůžeme opominout ani rizika spojená s možnými migračními vlnami velkého rozsahu <.>
<br> Důležitým prvkem v systému ochrany před následky takovýchto mimořádných událostí je prevence.Zranitelnost území a o...

Načteno

edesky.cz/d/2915697


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz