« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Nařízení HMP-k zabezpečení požární ochrany .... (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení+odůvodnění[1].pdf [0,37 MB]
Dřívější účinnost
<br> Nařízení hl.m.Prahy,kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
<br> zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> a její důvody
<br>
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy schválila dne 26.4.2019 nové Nařízení hl.m.Prahy,kterým se stanoví
<br> podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru s tím,že účinnost
<br> tohoto nařízení je ode dne 26.4.2019 <.>
<br>
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy stanovila téměř okamžitou účinnost nařízení v souladu s ustanovením
<br> § 45,odst.4 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hl.m.Praze ve znění pozdějších předpisů,který stanoví,že
<br> vyžaduje-li to naléhavý zájem,lze stanovit účinnost již dnem vyhlášení s tím,že skutečnost,že právní
<br> předpis hlavního města Prahy nabývá dřívější účinnosti,musí být v právním předpisu hlavního města
<br> Prahy uvedena.Důvody,v čem spočívá naléhavý zájem,musí být současně s právním předpisem
<br> hlavního města Prahy zveřejněny na úřední desce.V těchto případech se právní předpis hlavního města
<br> Prahy vyhlásí bezodkladně vyvěšením na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy,na úředních
<br> deskách úřadů městských částí,kterých se dotýká,a uveřejní se i v hromadných informačních
<br> prostředcích <.>
<br>
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy spatřuje naléhavý zájem ve skutečnosti,že 30.4.je den tradičního pálení
<br> ohňů a právní úprava umožňující tento tradiční zvyk a současně zajišťující bezpečí před vznikem požáru
<br> je nepochybně ve veřejném zájmu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NAŘÍZENÍ <,>
<br> kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
<br> v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru <.>
<br> Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 26.4.2019 vydat podle § 44 odst.2 zákona č.131/2000 Sb.<,>
<br> o hlavním městě Praze,ve znění zákona č.320/2002 Sb <.>,a § 27 odst.2 písm.b) bodu 3 zákona
<br> č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění z...

Načteno

edesky.cz/d/2914862

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz