« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Svazek obcí Rokytno-Chvojenec. Vyúčtování stočného za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svazek obcí Rokytno-Chvojenec. Vyúčtování stočného za rok 2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Příjemce vodného a stočného: Svazek obcí Rokytno » Chvojenec (IČO 70962804)
<br> Za kalendářní rok: 2018,DPH 15.0 % Jednotné odběratelské porovnání ceny
<br>.Řádek
<br> Nákladové položky
<br> 1.Materiál __ _.<.> _ _ Í 1.1 _ » Surová vgda pogzernnl + povrchová : 1.2 » p_í_tná voda převzatá+odpadní voda předaná Í 1.3 _ » chemi_1<59e_ ____ __ _ __ _1_.4 _:gsteqrimateriál _____ __ 2.Eerste.<.>.- _ „„ _2 1 _ » elekt_n'_čká energie 2 2 » ostatní energie (plyn.pevná a kapalná) _ 3.Mzdy 9-1 :eimš mzdy __ „„ _.<.>.3-2 — 9591012200003! _4._Ostatni přímé náklady _ 4 1 - odpisy 4.2_ _ — opravy infrastruktumího majetku _ 4.3 _ — nájgm infrastrukturniho majet_k_u 4.4 - prostřggkv99n9vy 919_9002 majetku ' _Š.P[qvgzní náklady Í 5.1 » poplatky za _vyp99_štgni_ odpadních vod Í5._2_ — ost_a_tn_í provozní náklady externí _ 5.3 » ostatní pr9vo_zni naklady ve vlastní režii tš— „ FlněDĚDÍ 035100! _.<.> - _7.Finanční výnogy ___ _ 8.Výrobní re__ž__ie __ __ _ _ ' Š._ Splávnl—m režie _ * 10.Uplné vlastní náklady A Hodn9ta infrastruktur rn.podle VÚlle_ :Š Poňzovšci cena _souvis.provozního hmotn.maj C TD Vida pitná fakturovaná A „_ '— E - ?.t0ho _domácn9sti ' ř.voda odpadní odváděna fakturovaná ' G — z t9h9 d_o_mácnost_i_ _l_-l _ __ Voda srážková fakturovaná _ _ __ _ ! Voda odpaggi <_:i_šlě_ná_ _ ; Pitná nebo odpadní voda převzatá K _ Pitná nebo odpadní voda předaná - “ ' A ' " ř'éxt.8544 : 11.<.> lEDNQTKQVÉ NÁ_KL_ADY _ _ 1_2_.Úplné vlastní náklady» ÚVN __ _.13 010000205.„2 14 __ - podíl 7.ÚVN (orientační gliašajgpw _ l 15.-z__r_1_:4 _narozvoi a obnovu inlrastr majetku & 19.Celkem UVN + zisk“ 17.Voda 9391939033990 gdpadni+srážková __1_8_.ČENA pro vodné stočné _ _ _ _ Ž19- GS./0092010810000 ? DPH,„_ _ _VŽČU.W ' Prostředky obnovy inf—_rastrpkt.majetku za XXX l __ šTvorba prostředků XX XXXXXX __ __ i Čerpání prostredku 99 r.2009 __ ; Vypgacovalš _ Jan_a_ ŠÉĚOYŠ : Kontroloval:.XXXXXX XXXXXX _ Telef...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz