« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Záměr obce prodat, směnit, darovat… pozemky – různé městské části

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
č.j.MMB/0169695/2019 /Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej
- dvou částí pozemku p.č.46/10 - ostatní plocha,zeleň,o celkové výměře 7 m² (2m² + 5 m²)
<br> - dvou částí pozemku p.č.46/14 - ostatní plocha,zeleň,o celkové výměře 7 m² (2m² + 5 m²)
<br> vše k.ú.Řečkovice
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0169695/2019 /Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,<,> dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br>
<br> 2.prodej části pozemku p.č.203/3 - ostatní plocha,ostatní komunikace,která je oddělena
geometrickým plánem pro vyznačení budov č.1447-294/2008 ze dne 3.11.2008 a nově
<br> označena jako pozemek p.č.203/18 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 3 m² <,>
<br> v k.ú.Horní Heršpice,České republice - Správě železniční dopravní cesty,s.o <.>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0169695/2019 /Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Kutá,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.209 <,>
<br> tel.542173543,e-mail: kuta.drahomira@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0169695/2019 /Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br> 3.prodej pozemku p.č.844 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 18 m²,v k.ú.Slatina
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu...
Záměr obce prodat, směnit, darovat… pozemky – různé MČ (0358-19, 25. 4. 2019)
č.j.MMB/0169695/2019 /Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej
- dvou částí pozemku p.č.46/10 - ostatní plocha,zeleň,o celkové výměře 7 m² (2m² + 5 m²)
<br> - dvou částí pozemku p.č.46/14 - ostatní plocha,zeleň,o celkové výměře 7 m² (2m² + 5 m²)
<br> vše k.ú.Řečkovice
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0169695/2019 /Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,<,> dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br>
<br> 2.prodej části pozemku p.č.203/3 - ostatní plocha,ostatní komunikace,která je oddělena
geometrickým plánem pro vyznačení budov č.1447-294/2008 ze dne 3.11.2008 a nově
<br> označena jako pozemek p.č.203/18 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 3 m² <,>
<br> v k.ú.Horní Heršpice,České republice - Správě železniční dopravní cesty,s.o <.>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0169695/2019 /Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Kutá,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.209 <,>
<br> tel.542173543,e-mail: kuta.drahomira@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0169695/2019 /Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br> 3.prodej pozemku p.č.844 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 18 m²,v k.ú.Slatina
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu...

Načteno

edesky.cz/d/2912395

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem   Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz