« Najít podobné dokumenty

Obec Veliny - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veliny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Finanční úřad pro Pardubický kraj V Pardubicích
Boženy Němcové 2625 dne
530 02 PARDUBICE V
Čj.: 858083/19/2800-11460-602966
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.dubna 2019 do dne 27.května 2019
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 15:30 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin
pátek od 8:00 do 14:00 hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam č.j.: 857885/19/2800-11460-602966 <,>
<br>
jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 <.>
<br>
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-23,o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů,zveřejněného ve Finančním zpravodaji
č.1/2016 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
L.S.Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí oddělení
<br>
<br>
<br>
<br> Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 25.dubna 2019
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 28.května 2019
<br>
2019-04-23T07:09:29+0200

Načteno

edesky.cz/d/2911036

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Veliny
22. 04. 2020
31. 03. 2020
10. 03. 2020
10. 03. 2020
06. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Veliny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz