« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 15. 4. 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 15.4.2019.pdf [2,79 MB]
Obec Rantířov Zastupitelstvo obce Rantířov
<br> Zápis zasedání Zastupitelstva obce Rantířov,konaného dne 15.4.2019,od 20:00 hodin v KD Rantířov
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXX,Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX,Martína Smrčková,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Omluveni zastupitelé: -
<br> Přítomni z řad občanů: 11 viz prezenční listina
<br> Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Rantířov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno ve 20:00 hodin starostou obce Rantířov Tomášem Novotným <.>
<br> Jako předsedající byl stanoven zastupitel XXXXX XXXXXXX (dále jako „předsedající“) <.>
<br> l) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu XXXX XXXXX XXXXXX a XXXX XXXXX Pavlíčka a zapisovatelkou paní Martinu Smrčkovou.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.K návrhu nebyly vzneseny žádne' protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.1/3/19: Zastupitelstvo obce Rantířov určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXX XXXXXX a XXXX XXXXX Pavlíčka a zapisovatelkou paní Martinu Smrčkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O
<br> Usnesení č.1/3/19 bylo schváleno
<br> 2) Schválení a doplnění programu iednání
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu,v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce obce a vyzval členy zastupitelstva k jeho případnému doplnění.Starosta obce podal návrh na doplnění programu v bodě lO různé,0 body:
<br> a) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene č: Ji-014330053155/011 b) Projednání faktury 03/2019,0) Projednání aktualizace POVODNOVY PLAN OBEC RANTIROV
<br> Program zasedání:
<br> 1) 2) 3) 4)
<br> 5) 6)
<br> 7) 8)
<br> 9)
<br> Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Schválení a doplnění programu jednání
<br> Projednání roční účetní závěrky obce Rantířov za rok 2018
<br> Projednání závěrečného účtu obce Rantířov za rok 2018 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rantířov za r...

Načteno

edesky.cz/d/2911035

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz