« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Závěrečný účet obce Rantířov 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obec Rantířov 2018.pdf [0,51 MB]
Závěrečný účet obce Rantířov za rok 2018
<br> (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br> Třída 1 — daňové příjmy 6 357 862,32 Kč Třída 2 — nedaňové příjmy 239 715,26 Kč Třída 3 — kapitálové příjmy 400,00 Kč Třída 4 — přijaté transfery 697 158,00 Kč
<br> Příjmy celkem:
<br> Třída 5 — běžné výdaje Třída 6 — kapitálové výdaje Výdaje celkem:
<br> 7 295 135,58 Kč
<br> 3 487 111,89 KČ 789 049,00 KČ 4 276 160,89 Kč
<br> Třída 8 — financování 3 018 974,69 Kč Přijaté dotace
<br> 4111 —— neinvestiční dotace na volby 40 622,00 Kč 4116 — účelová průtoková dotace —Šab|ona ll - chůva mš Kaštánek 383 136,00 Kč 4122 — dotace od krajů - Kč 4213 — transfér ze státních fondů - Kč 4216 — transfer ze státního rozpočtu - Kč 4222 — investiční transfér od krajů - Kč 4229 — ostatní inv.přij.transf,od rozpočtů územní úrovně
<br> Poskytnuté dotace
<br> 5229 — příspěvek Mas 4 570,00 Kč 5329 — příspěvek SVaK 2 790,00 Kč 5331 — příspěvek MŠ 485 676,00 Kč 5321 — neinvestiční transféry obcím 4 400,00 Kč
<br> Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2018 brutto k 31.12.2017 brutto k 31.12.2018
<br> 018 — drobný dlouhodobý nehmotný majetek 112 062,00 Kč 019 — ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 089 771,50 Kč 041 — nedokončený dlouhodobý nehnotný majetek
<br> 031 — pozemky 455 494,84 Kč 021 — stavby 41 380 926,33 Kč 022 — samostatné movité věci a soubory mov.věcí 2 075 835,40 Kč 028 — drobný dlouhodobý hmotný majetek 956 287,20 Kč 042 — nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 166 962,10 Kč 069 —ostatníd|ouhodobý finanční majetek - Kč 231 — základní běžné účty 4 707 902,51 KČ
<br> Sestavila: XXX XXXXXXXX — účetní
<br> XXX XXX,XX Kč
<br> 1 089 771,50 Kč - Kč
<br> 756 957,64 Kč 41 423 926,33 Kč 2 075 835,40 Kč 976 277,20 KČ
<br> 4 614 235,10 KČ — Kč
<br> 7 717 296,20 Kč
<br> 23.4.2019
<br> V Rantířově dne: Vyvěšeno: 23 H.„QD/C1 Sejmuto: 590,6,20.20
<br> 5420/62
<br> Schváleno zastupi...

Načteno

edesky.cz/d/2911034

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz