« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Závěrečný účet MŠ Kaštánek 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet MŠ Kaštánek 2018.pdf [0,28 MB]
Závěrečný účet PO MŠ za rok 2018
<br> údaje jsou z rozvahy a výkazu zisku a ztráty)
<br> dotace od obce na provoz 350 000,00 Kč náklady celkem 2 947 249,39 Kč výnosy z činnosti 306 309,00 Kč výnosy celkem 2 948 836,00 Kč výsledek hospodaření 1 586,61 Kč pokladna 4 457,00 Kč běžný účet 713 387,98 Kč běžný účet FKSP 36 612,99 KČ spotřeba materiálu 309 360,30 Kč spotřeba energie 60 698,00 Kč opravy a udržování 15 120,00 Kč cestovné 14 040,00 Kč odpisy dlouhodobého majetku - Kč mzdové náklady 1 697 417,00 Kč ostatní náklady z činnosti 53 383,00 Kč Roční účetní závěrky zřízené PO založeny na OÚ V Rantířově dne: 23.04.2019
<br> Vyvěšeno: „UH,520/5?
<br> Sejmuto: &46,<,> ŽÚDŽÚ
<br> Schváleno zastupitelstvem obce dne: “ffi !t ZO,/Q

Načteno

edesky.cz/d/2911033


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz