« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Oznámení o přerušení dodávky el. energie-část obce a to od trafostanice Damle směr Jihlava.. (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_669644591_1_190193332_dopis.pdf [0,05 MB]
E.ON Distribuce,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice
E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz
<br> info@eon.cz
<br> Naše značka
190193332
<br> České Budějovice,24.04.2019
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města
bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné
dočasně přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky
elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> E.ON Distribuce,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5
zákona č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny
způsobem v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás o
umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> Předem děkujeme za Váš vstřícný přístup <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> E.ON Distribuce,a.s.Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B,vložka 1772 <.>
IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400
<br>
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav,údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne 21.05.2019 od 07:30 XXX do XX:XX hod
<br> Obec Část obce
Ran řov Ran řov
<br> Vypnutá oblast:
Ran řov- část obce a to od trafostanice Damle směr Jihlava.Situace vypnutého
území předána na OÚ <.>
<br> Společnost E.ON Distribuce,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k...
priloha_669644591_0_Rantířov část Damle k Jihlavě.jpg [1,48 MB]
24.4.2019 7:29:18,Petr Kremlééek,1 E 1 500
<br> 0 20 40 60 80 100m

Načteno

edesky.cz/d/2911032

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz