« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Oznámení o přerušení dodávky el.energie Rantířov - ulice pod restaurací a to čp. 124,125,126,127… (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_669648498_1_190198692_dopis.pdf [0,05 MB]
E.ON Distribuce,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice
E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz
<br> info@eon.cz
<br> Naše značka
190198692
<br> České Budějovice,24.04.2019
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města
bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné
dočasně přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky
elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> E.ON Distribuce,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5
zákona č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny
způsobem v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás o
umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> Předem děkujeme za Váš vstřícný přístup <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> E.ON Distribuce,a.s.Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B,vložka 1772 <.>
IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400
<br>
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav,údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne 22.05.2019 od 07:30 XXX do XX:XX hod
<br> Obec Část obce
Ran řov Ran řov
<br> Vypnutá oblast:
Ran řov - ulice pod restaurací a to čp.124,125,126,127,128,129,130,139
<br> Společnost E.ON Distribuce,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného k...
priloha_669648498_0_Rantířov RD pod bývalou jednotou.jpg [1,57 MB]
<,> ‘ 7.1193 JW w a
<.> I‘ “196 1971/97 198/ 199/ E 3133‘ s13? 5‘
6562 _.196/ x? 583““ j @311? 1 v
562/ > ' ‘ $3133 ‘ ' 13 313 'T I AV v “
351/23 1 ’ _.- “ I no « ‘7 7
' h M 5 3 mo g‘ _,<,>,77 HOAWV,_,_ <,>
<,> ::::: “ mg,153/597
- \ ~ 1_ 152 524
51””.559/73 my ‘ o_ 1 o.o.5 3/ 524/ o <.>
% 5 224 0258 1.53/37
053/39 353/38
if 5373/40 53/39 3/38 53’”
<.> \/.;
453/ U <,>
0‘ 5 7 § 1292
553/520 5151/2 018 “ m “m “i“ 1132/
:32 ’ v18 :19 o_
o_ m :7,:‘3 33% o_ 91/“,fiflg
151/21 ~ ‘3‘ '
+5 3 1252
6115 :1» 51/21 252/ 7? <.>
<.> h 5 <,>
2212/”
N
/7 o.0‘ 5?;16 0‘ 0— 5;
51/15 a $5,'
1 51/7 5105M? 51/15 51/16 5171577/77 “fig/13 5%” o.§§ 1321.1
<,>,51719 “51/20 "’"’ 1
$3353: 51/20 1
3,1
x 521 ”5' ‘7’” 1'
521/ W262 265 1251 m,"
262/; 265/ 2‘50 - 7.v.11‘
mama UJEDNOT 3'1.H w “251% 5.3/96 11‘
SR522 600361 fig?“ 251/ $ ° 6 HIE
‘ V 1 7 $120.7 Amy 3 1“? 0351.{‘7
”WEN" 30401va _.g' h/
MZO‘ OAVKV <,>
3x120170AVKv
<,> "_ ' LL
S‘s/50 ‘ é
53/50 553/95 3
3/95 3
5 15 ‘
“W
3173
173/
t 153/94 \
<.> 53/94 ‘ 3
1321‘.7' m,<,>,H H
4‘:
l
1‘
24.4.2019 7:43:39,Petr Kremlééek,1 E 1 000
0 10 20 30 40 50 m

Načteno

edesky.cz/d/2911031

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz