« Najít podobné dokumenty

Obec Libčeves - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libčeves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
|||| lllll Il |||l|||l |||l| |||
<br> 1155!UL|\U2019—ULNM Čj.: UZSVMIULN1'97112019-ULNM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Odloučené pracoviště Louny
<br> Oznámení o 'běrovém řízení 5 aukci čís.ULN10091'2019 ajeho podminkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Židovice u Hnojnic
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad"),jemuž podle 59 zákona č.219i2000 Sb <.>,o majetku Ceské republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen.<.> ZMS").přísluší hospodařit sníže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62i2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 1.dubna 2019
<br> výběrové řízení 5 aukci (dále též,<.> VŘ") na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> |.Prodávaný majetek pozemková parcela č.312/18 o výměře 77 m2,ostatní plocha.zeleň,chráněná krajinná oblast ll.— IV.zóna
<br> v k.ú.Židovice u Hnojnic.obec Libčeves,vedená u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Louny a zapsané na LV č.60000 <.>
<br> II.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek se nachází vzastavěném území obce Židovice.Jedná se o zatravněnou plochu mezi oploceným pozemkem a místní komunikací <.>
<br> III.Prohlídka prodávaného majetku Prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční.majetek je volně přístupný <.>
<br> IV.Vyhlášená minimální kupní cena Vyhlášená minimální kupní cena nemovitých věcí činí 8 500,— Kč (slovy: Osmtisicpětsetkorun českých) <.>
<br> V.Aukce a minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci 1.Aukce se koná bezprostředně po ukončení otevírání obálek s nabídkami <.>
<br> 2.Aukce proběhne formou podávání nabídek,jimiž se bude zvyšovat nejvyšší nabidka kupní ceny vlistinne podobě dosažená ve VŘ.Minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro au...

Načteno

edesky.cz/d/2910192

Meta

Veřejná zakázka   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libčeves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz