« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Veřejná vyhláška - OOP č. 72/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Karim/WAW“ MLA/w
<br> ODBOR DOPFWY Spiszn.: 6472/OD/19 XXXXXX XXXX Č.j.: XXXX/OD/XX-X Hlávkova XXX/X,Stará Role Karlovy Vary,dne 23.4.2019 360 17 Karlovy Vary
<br> spisový znak: 280.4 skartační znak: 8/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA— OPATŘENÍ osecué POVAHY č.72/2019
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.fyzické podnikající osobě panu Štefanu Avukovi,na základě podané žádosti dne 9.4.2019 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI OŘ Karlovy Vary
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici III/19824 staníčení km 15.23 v obci Bečov nad Teplou takto: dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „KV,Bečov nad Teplou,Nádražní č.p.153 - nová přípojka kanalizace“ <.>
<br> Na dobu: od 1.5.2019 do 30.5.2019 v rozsahu 5 dní <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> 1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařizení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66,||.vydání) <.>
<br> 2.V případě potřeby,bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust.š 79 odst.1,písmzakona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v platném znění <.>
<br> 3.Na určených svislých DZ dle TP 66 (||.vydání) musí být užita výstraž...

Načteno

edesky.cz/d/2909725

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz