« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Územní řízení pokračování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní řízení pokračování
Městský úřad Holice |1|||||l|||||1||1|1||11|Illll11|l||||11|1|||1||IIIIIIlllllllllllllllllllllllll
<br> Odbor životního prostředí a stavební úřad
<br> Holubova 1,534 14 Holice Tel.: 466 741 211,fax: 466 741 206
<br> ? Š !,<.>.\,(,),ij.í Spiszn.: MUHO 16657/2017/ZPSÚ/Sh Holice 17 4 2019 Č.j.: MUHO/08146/2019 Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> oprávněná úřední osoba Tel.: XXX XXX 253 E-mail: Shejbal©mestoholicecz
<br> OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Doplnění projektové dokumentace
<br> Seznámení s podklady pro rozhodnutí
<br> (veřejná vyhláška)
<br> Pardubický kraj,<,> IČO 70892822,Komenského náměstí 125,Pardubice-Staré Město,530 02 Pardubice 2
<br> v zastoupení Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o <.>,XXXXX XXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Bozděchova XXXX/XXX,Pražské Předměstí,500 02 Hradec Králové 2 <,>
<br> (dále_jenz"žadate1") podal dne 25.09.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Propojení silnic D35 a 1/35 Rokytno - Býšť
<br> na pozemku parc.č.1119/11,1138/3,1188/5,1190/2,1190/3,1190/5,1190/7,1190/8,1190/10,1192,1196/1,1196/2,1220,1238/15,1238/19,1238/20,1238/21,1238/26,1238/28,1238/32,1240/2,1245,1257/1,původně 1273/1 (rozděleno GP č.961-257/2018 nově 1273/3,1273/2),původně 1278 (rozděleno GP č.961-257/2018 nově 1278/3),1281,původně 1286/9 (rozděleno GP č.961—257/2018 nově 1286/19),původně 1286/12 (rozděleno GP č.961-257/2018 nově 1286/21),původně 1286/15 (rozděleno GP č.961- 257/2018 nově 1286/20),1288,1289/1,1289/3,původně 1289/4 (rozděleno GP č.961-257/2018 nově 1289/10),1291/1,1291/2,1291/3,1291/4,1291/5,1291/6,1291/7,1353/1,1353/4,1353/5,1353/6,1353/7,1353/8,původně 1353/9 (rozděleno GP č.961-257/2018 nově 1353/14),1429/2,1447/4,původně 1472 (rozděleno GP č.961-257/2018 nově 1472/2,1472/3) v katastrálním území Býšť <,>
<br> na pozemku parc,č.2001,2002,2003,2004,2005,2015,2019,2064,2067,2086/1,2631,2633,2634,2635,2636,2637,2639 v katastrálním území Chvojenec <,>
<br> na pozemku parc.č.147,182/4,182/7,182/18,182/19,182/35,805,818,862,865,868,8...

Načteno

edesky.cz/d/2908946

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz