« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Veřejná vyhláška - oznámení-zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Plynovod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
C46-HPPL-ILF—AUT-122'l—L-A
<br> Adresu příslušného úřadu
<br> Úřad: Ministerstvo průmyslu a obchodu Ulice: Na Františku 32 psč,obec: 110 15,Praha 1
<br> vse: ŽÁDOST o VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
<br> FI! ve společném řízení [] ve společném řízení | posouzením vlivů na životní prostředí
<br> podle ustanovení & 94j a 94q úkonu č.1830006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební úkon),& g 1351 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější ůpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> ČÁST A
<br> I.Identifikační údaje stavebního záměru
<br> (název stavby ! změny stavby,druh a účel stavby / změny stavby,v pHpedč souboru staveb označení jednotlivých staveb,místo stavby / měny stavby — obec,ulice,číslo popimé ] evidenční)
<br> Název stavby VII.plynovod DN 1400,RU Kateřinský potok - RUPřímdo
<br> Druh a účel stav :
<br> Předkládaný zdmé' stavby - VH.Plynovod DN 1400 RU (rozdělovací uzel) Kateřínský potok - RU Přimda - je navržen v matinsa'lní možné míře jako paralelní linie !: již existtgficíplynárenské irg'í-astruhuře v délce cca 150 km.Záměr je navrhován v extravildnu na území Ústeckého a Plzeňského kmje.Navržený plmovod bude propojen se stávající pigmárenskou soustavou v České republice <.>
<br> Účelem projektu je vybudovat novou plynárenskou infantilním na území Ústeckého a Plzeňského qu'e.Cílem projektuje propq'it plyncbenskou infrasqu společností NET-KHS s.r.o.s nově připravovaný" plynovodem EUGAL v Německu a nmýs'itjq'í kapacitu pro zásobování České republiky a další tranzit směrem na Slovensko <.>
<br> Dle technických standa-dů je linie plynovodu dělena movými tzávěry (HD navrženými v již existujících lokalitách,jako rozšíření stávající-h stanic,zejména s ohledem na technické aspekty samotné realizace a dále s ohledem na snížení provozních o údržbwých nákladů.Linie plynovodu je navržena s rozdělením na čistitehte' úseky s homoli-mi umístěnými v lokalitách TUMalměřice o RUPřimda <.>
<br> Souběžně s plynovodem bude uložen dálkomí optick...
Veřejná vyhláška oznámení ,,VTL Plynovod DNú1400RU Kateřinský potok-RU Přimda,,
Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
<br> Tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 117920676-241557-190417093846,skládající se z 34 listů,se doslovně shoduje s
obsahem vstupu <.>
<br> Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
<br> Jméno a příjmení osoby,která konverzi provedla: XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Vystavil: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Pracoviště: Ministerstvo průmyslu a obchodu
na Ministerstvu průmyslu a obchodu dne 17.04.2019
<br> 117920676-241557-190417093846
<br>
2019-04-17T09:41:55+0200

Načteno

edesky.cz/d/2907396

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz