« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
Finanční úřad pro Pardubický kraj V Pardubicích
Boženy Němcové 2625 dne
530 02 PARDUBICE V
Čj.: 858083/19/2800-11460-602966
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.dubna 2019 do dne 27.května 2019
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 15:30 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin
pátek od 8:00 do 14:00 hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam č.j.: 857885/19/2800-11460-602966 <,>
<br>
jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 <.>
<br>
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-23,o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů,zveřejněného ve Finančním zpravodaji
č.1/2016 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
L.S.Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí oddělení
<br>
<br>
<br>
<br> Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 25.dubna 2019
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 28.května 2019
<br>
2019-04-23T07:09:29+0200

Načteno

edesky.cz/d/2907127

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz