« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Informace o přístupu k přílohám k rozhodnutí č.j. SPU 097167/201 vydanému dle ust. § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění (dále jen rozhodnutí) ve věci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Budčeves. (PDF, 224 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 224 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Jičín
Havlíčkova 56,Valdické Předměstí,506 01 Jičín
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 162478/2019
Spisová značka: 2RP16685/2015-514202/05/03
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: r.mach@spucr.cz
<br> Datum: 23.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Informace o přístupu k přílohám k rozhodnutí č.j.SPU 097167/201 vydanému dle ust <.>
§ 11 odst.8 zákona č.139/2002 Sb.v platném znění (dále jen rozhodnutí) ve věci
řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú.Budčeves <.>
<br>
<br>
<br>
Veřejná vyhláška - informace
<br>
<br>
Nadepsaný úřad sděluje,že příloha k rozhodnutí,jejíž obsah stanoví prováděcí právní
předpis,je k veřejnému nahlédnutí po dobu 15 dnů u Obecního úřadu v Budčevsi a na
Pobočce SPU v Jičíně <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXX
vedoucí Pobočky Jičín
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka
<br>
<br>
Vystaveno: Sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2019-04-23T14:12:57+0200
Ing.XXXXXXX XXXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Načteno

edesky.cz/d/2906499

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz