« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava Sedlec u Lanžova - oznámení o vystavení návrhu, úřední deska (PDF, 183 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 183 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Trutnov
Horská 5,Střední Předměstí,541 01 Trutnov
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 139981/2019
Spisová značka: 2RP40247/2011-130751/04/02
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.plechac@spucr.cz
<br> Datum: 16.4.2019
<br>
<br>
<br> Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sedlec
u Lanžova a v navazující části k.ú.Velký Vřešťov
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Trutnov (dále jen „pobočka“) jako
příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb.<,>
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),oznamuje účastníkům řízení,že v souladu s ustanovením § 11 odst.1 zákona je <,>
počínaje dnem 24.4.2019,možno po dobu 30 dnů tj.nejpozději do 24.5.2019 nahlédnout do
zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v katastrálním
území Sedlec u Lanžova a v navazující části k.ú.Velký Vřešťov <.>
<br> Vyhotovený kompletní návrh KoPÚ v k.ú.Sedlec u Lanžova a v navazující části k.ú.Velký Vřešťov
je vystaven k nahlédnutí na SPÚ,Pobočce Trutnov,kancelář č.213 (Horská 5,541 01 Trutnov)
a současně na Obecním úřadě v Lanžově,na Obecním úřadě ve Velkém Vřešťově je vystaveno
pouze oznámení o vystavení s informací,kde se lze s návrhem seznámit <.>
<br> Případné dotazy nebo nejasnosti lze ještě osobně projednat přímo se zpracovatelem návrhu
komplexní pozemkové úpravy a se zástupcem Pobočky Trutnov v pátek dne 17.května 2019
od 10:00 hod.do 17:00 hod.ve společenské místnosti obecního úřadu Lanžov,...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz