« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Pověření ke vstupu na pozemky k.ú. Slatinice na Hané (PDF, 221 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 221 KB)
1 / 1
<br>
<br> -STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Olomouc
Blanická 383/1,Hodolany,779 00 Olomouc
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 163181/2019
Spisová značka: 2RP11857/2017-521201/04/01
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
ID DS: z49per3
E-mail: j.kvitkova@spucr.cz
<br> Datum: 23.4.2019
<br>
<br>
<br>
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Slatinice na Hané - pověření ke vstupu a
vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Olomouc jako věcně
a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 19 písm.a)
zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),zahájil dle ust.§ 6 odst.1 zákona v katastrálním území
Slatinice na Hané řízení o komplexních pozemkových úpravách <.>
<br> Zpracovatelem části návrhu komplexních pozemkových úprav – geotechnického průzkumu je
společnost HIG geologická služba,spol.s r.o <.>,Školní 322,664 43 Želešice <.>
<br> V souladu s ust.§ 6 odst.9 zákona mohou
<br> • Mgr.XXXX XXXXXXXX
• Mgr.XXXXX XXXXXX
• XXXXX XXXXXXXX
• XXXXX XXXXX
<br>
po dobu provádění geotechnického průzkumu v rámci pozemkových úprav vstupovat a vjíždět
na pozemky a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném,nestanoví-li
zvláštní předpis jinak <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
vedoucí Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
HIG geologická služba,spol.s r.o <.>
Školní 322
664 43 Želešice

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz