« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Usnesení o zastavení správního řízení o odvolání v rámci KoPÚ v k.ú. Otmíče (PDF, 228 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 228 KB)
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město
<br> Praha,Pobočka Beroun
Pod Hájem 324,267 01 Králův Dvůr
<br>
<br> Spisová značka.: 2RP8678/2015-537203
Č.j.: SPU 159907/2019/37/Pro
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: p.prochazkaX@spucr.cz
ID DS: z49per3
<br>
<br>
Datum: 23.4.2019
<br>
<br>
U S N E S E N Í
<br>
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m.Praha,Pobočka
Beroun (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012
Sb.<,>
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,a podle § 19 písm.a) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a
o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále podle ust.§ 91 odst.3 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správního řádu
<br>
<br> zastavuje řízení o odvolání v rámci komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Otmíče <.>
<br> Řízení se zastavuje dnem doručení posledního zpětvzetí odvolání tedy dne 17.4.2019 <.>
<br>
<br>
Účastníci řízení:
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX,Okružní XX,XXX XX Chýně
Ing.XXXXX XXXXXXXX,Otmíče XX,XXX XX Zdice
<br>
<br>
<br>
O D Ů V O D N Ě N Í
<br>
Pobočka v souladu s ust.§ 91 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu zastavuje správní
řízení o odvolání v rámci KoPÚ v k.ú Otmíče,jelikož všichni účastníci řízení,kteří se odvolali zaslali
zpětvzetí odvolání na Pobočku Beroun.S předmětnými vlastníky bylo jednáno na schůzce dne 18.3 <.>
<br>
<br>
<br> SPU 159907/2019/37/Pro 2
<br> 2019 na Pobočce Beroun ohledně jejich odvolání.Následně bylo vše vysvětleno a účastníci řízení
zaslali zpětvzetí odvolání <.>
<br> Toto usnesení se podle ust.§ 66 odst.2 správního řádu pouze poznamenává do spisu <.>
<br> Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto usnesení,které se pouze poznamenává do spisu,se nelze podle u...

Načteno

edesky.cz/d/2906491

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz