« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Vystavení návrhu úřední deska - Obec, SPÚ (PDF, 180 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 180 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kladno
náměstí 17.listopadu 2840,272 01 Kladno
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 156629/2019
Spisová značka: 2RP13397/2015-537204/1
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: o.nekardova@spucr.cz
<br> Datum: 17.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žižice
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kladno (dále jen
„Pobočka Kladno“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a
podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje účastníkům řízení,že v souladu
s ustanovením § 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 24.4.2019,možno po dobu 30 dnů tj <.>
nejpozději do 24.5.2019 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Žižice.Návrh je vystaven k nahlédnutí na Pobočce
Kladno,nám.17.listopadu 2840,272 01 Kladno (kancelář č.131) v úředních hodinách (pondělí a
středa v době 8:00 – 17:00 hod.) a na Obecním úřadě v Žižicích v úředních hodinách (pondělí a
středa 6:30 - 17:00 hod.) <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své
námitky a připomínky u Pobočky Kladno <.>
<br> K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Po uplynutí výše uvedené doby svolá Pobočka Kladno závěrečné jednání (§ 11 odst.3 zákona),na
kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem,o kterém bude
rozhodnuto <.>
<br>
<br>
<br> In...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz