« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPÚ Neškaredice - došetření obvodůPověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti (PDF, 231 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 231 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Děčín
28.října 979/19,Děčín I-Děčín,405 01 Děčín
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 165026/2019
Spisová značka: SP10505/2019-508202
<br> Vyřizuje.: XXXXXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: k.homolova@spucr.cz
<br> Datum: 23.4.2019
<br>
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Srbská Kamenice - pověření ke vstupu a vjezdu na
pozemky k výkonu činnosti
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Děčín (dále jen „pobočka“),jako
věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o
změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 19 písm.a) zákona č <.>
139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) zahájil v souladu s ust.§ 6 odst.1 zákona v katastrálním území Srbská Kamenice řízení o
komplexních pozemkových úpravách.V rámci řízení o pozemkových úpravách bude pro potřeby zpracování
návrhu komplexních pozemkových úprav proveden geotechnický průzkum <.>
<br> Zpracovatelem geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) je HIG geologická služba,spol.s.r.o.IČO:
49969986
Zástupci zpracovatele GTP pro návrh komplexních pozemkových úprav:
XXXXX XXXXXX,HIG geologická služba,spol.s.r.o <.>,pověřený Státním pozemkovým úřadem,Krajským
pozemkovým úřadem pro Ústecký kraj,Pobočkou Děčín
XXXX XXXXXXXX,HIG geologická služba,spol.s.r.o <.>,pověřený Státním pozemkovým úřadem,Krajským
pozemkovým úřadem pro Ústecký kraj,Pobočkou Děčín
XXXXX XXXXXXXX,HIG geologická služba,spol.s.r.o <.>,pověřený Státním pozemkovým úřadem,Krajským
pozemkovým úřadem pro Ústecký kraj,Pobočkou Děčín
XXXXX XXXXX,HIG geologická služba,spol.s.r.o...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz