« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 7. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 23.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obec Třešovice Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice©seznam.cz
<br> Zápis z 7.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného dne 23.4.2019
<br> Místo zasedání: Obecní úřad Třešovice Zastupitelstvo obce Třešovice Číslo jednací: OUTŘ/47/2019
<br> Přítomni: Vohrvzková Jana,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX Dis <.>,XXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu
<br> 3.Projednání závěrečného účtu,účetnízávěrky a zprávy o přezkumu hospodaření obce za rok 2018
<br> 4.Projednání žádost o podporu provozu Linky bezpečí,2.5 <.>
<br> 5.Projednání žádosti o příspěvek na pojízdnou prodejnu Pekařstvía Cukrářství Kodádek,s.r.o <.>
<br> 6.Projednání nákupu účetního softwaru od společnosti Alis,s.r.o <.>
<br> 7.Projednání žádosti o příspěvek na provoz terénních sociálních služeb Oblastní charitě Strakonice
<br> 8.Projednání příspěvku na Májku 2019
<br> 9.Ostatní
<br> 10.Diskuze
<br> 1.Zahájení Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou.Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze
<br> Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi XXXX XXXXXXXXX a XXXXXX XXXXX.Zapisovatelkou zápisu byla navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byl jednomyslně přijat.Byl projednán a schválen program schůze <.>
<br> Usneseníč.9/19 schváleno Výsledek hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdrželose: O
<br> Obec Třešovice Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice©seznam.cz
<br> 3.Projednání závěrečného účtu,účetní závěrky a zprávy o přezkumu hospodaření obce za rok 2018
<br> Byl projednán závěrečný účet,účetní závěrka a zpráva o přezkumu hospodaření.Výše uvedené budou vyvěšeny ...

Načteno

edesky.cz/d/2906486

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz