« Najít podobné dokumenty

Obec Niva - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Niva.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc
<br> Lazecká 545/22 dne 779 11 OLOMOUC Cj.: 969623/19/3199-11460—893122 Elektronicky podepsáno
<br> 23.04.2019
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX vedoucí oddělení
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.289/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 26.94.2919 do dne 27.05.2019
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Olomoucký kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:99 do 17:99 hodin úterý od do hodin středa od 8:99 do 17:99 hodin čtvrtek od do hodin pátek od do hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.969365/19/3109-11469-893122 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věci prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D—23,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš- tích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.1/2916 a na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.Mgr.XXXXXX XXXXXXXX vedoucí oddělení
<br> / Obec | Niva XXX 'X'? Pigašipv
<br>,WťzášZ/wo' Jj <.>,; „za 70
<br> Šwýfú' "[oyýr— „ld/ť)

Načteno

edesky.cz/d/2906161

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Niva      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz