« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Aktualizace nároků - vyložení nároků - oznámení (PDF, 213 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 213 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Děčín
28.října 979/19,Děčín I-Děčín,405 01 Děčín
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 149934/2019
Spisová značka: 2RP9959/2015-508202/01/2
<br> Vyřizuje.: Bc.XXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: a.havlikova@spucr.cz
<br> Datum: 17.4.2019
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolní Habartice – oznámení o vyložení soupisu
nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek – aktualizace nároků
<br> V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dolní Habartice zabezpečil
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Děčín (dále jen „pobočka“) v
souladu s ust.§ 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),aktualizaci soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis
nároků“) podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního
práva,předkupního práva a věcného břemene (důvodem aktualizace je změna opravného koeficientu
z důvodu zpřesnění obvodu).Vyhotovením soupisu nároků (vč.ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel
návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dolní Habartice – AGROPLAN,spol.s r.o.<,>
Jeremenkova 9,147 00,Praha 4,IČ: 48110141.Tento soupis nároků je počínaje dnem 23.4.2019 vyložen po
dobu 15 dnů na Obecním úřadě v Dolních Habarticích (současně je také k nahlédnutí na Pobočce Děčín,28 <.>
října 979/19,405 02 Děčín 1 <.>
<br> Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky Děčín,28.října
979/19,405 02 Děčín 1,v termínu do 13.5.2019 <.>
<br>
Konzultační den pro vlastníky se koná dne 13.5.2019 na obecním úřadě Dolní Hab...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz