« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Protokol ze závěrečného jednání pro komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jablonec u Libčevsi (PDF, 1 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 1 MB)
POZEMKOVÝ STATNl POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,lČO:_O1312774,DIČ: CZ 01312774.Krajský pozemkový úřad pro Ustecký kraj,Pobočka Louny Pražská 765,440 01 Louny
<br> PROTOKOL ZE ZÁVĚREČNÉHO JEDNÁNÍ
<br> Komplexní pozemkové úpravy 5 rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Jablonec u Libčevsi
<br> Datum konání: 10.4.2019
<br> Místo konání: sál pohostinství čp.1 v Libčevsi
<br> Přítomní: dle prezenční listiny
<br> Dále:
<br> SPÚ,KPÚ pro Ústecký kraj,Pobočka Louny — Bc.Věra Fibichová Zpracovatel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V,s.r.0 <.>,Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Jednání bylo svoláno Krajským pozemkovým úřadem pro Ústecký kraj,Pobočkou Louny (dále jen „pobočka") dle ust.š 11 odst.3 zákona č.139/2002 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,za účelem zhodnocení výsledků pozemkových úprav a seznámení účastníků s návrhem,o kterém bude rozhodnuto <.>
<br> Šetření hranic vnitřního a vnějšího obvodu proběhlo 3.listopadu 2016 za účasti dotčených vlastníků a členů jmenované komise.V rámci zpracování plánu společných zařízení vznikl požadavek na přibrání do pozemkových úprav části katastrálního území Charvatce u Loun,kde proběhlo došetření obvodu 16.února 2018 <.>
<br> Úvodní jednání pro komplexní pozemkové úpravy srekonstrukcí přídělů vkatastrálním území Jablonec u Libčevsi (dále jen „KoPU“) se konalo 8.února 2017,kde byli vlastníci seznámeni s obvodem a zásadami pozemkových úprav <.>
<br> Rekonstrukce přídělů byla ukončena vydáním rozhodnutí o určení hranic pozemků č.j.SPU 062607/2017 ze dne 10.února 2017,právní moc dne 17.března 2017 <.>
<br> Nároky pozemků vlastníků dotčených pozemkovými úpravami byly projednány s vlastníky dne 10.dubna 2017.K nárokům nebyly vzneseny zásadní připomínky.Součástí projednání nároků s vlastníky bylo i získání informací o jejich požadavcích k novému návrhu pozemků <.>
<br> V první fázi pozemkových úprav byl vypracován plán společných zařízení (dále jen „PSZ“),který zahrnuje rozmístění cestní sítě,cesty hlavní,vedlejší a dop...

Načteno

edesky.cz/d/2906148

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz