« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Babiny I - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků (PDF, 186 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 186 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Teplice
Masarykova třída 2421/66,415 01 Teplice
<br>
<br> Naše značka: SPU 159120/2019
Spisová značka: 2RP17187/2017-508207/1
<br> Vyřizuje.: XXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: k.fingerhut@spucr.cz
<br> Datum: 16.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Babiny I - oznámení o zjišťování
průběhu hranic pozemků
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Teplice (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a
podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje,že v rámci zpracování návrhu
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babiny I (dále jen „KoPÚ v k.ú <.>
Babiny I“) bude ve dnech
<br>
21.5.2019 až 23.5.2019
<br> probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků,které bude prováděno v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona,vyhlášky č.13/2014 Sb <.>,o postupu při provádění pozemkových úprav a
náležitostech návrhu pozemkových úprav,zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí
(katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí
(katastrální vyhláška),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Vlastnické hranice budou šetřeny především na obvodu KoPÚ v k.ú.Babiny I (hranice katastrálního
území) a u pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav,které však nevyžadují řešení ve
smyslu ust.§ 2 zákona,ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických informací (pozemky
neřešené) <.>
<br> Podkladem pro zjišťování hranic,které jsou obsahem ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz