« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - PH Park Teplice - zveřejnění informace o dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PH Park Teplice - zveřejnění informace o dokumentaci vlivů záměru na ŽP.
OBEC RTYNĚ NAD BÍLINOU
IČ: 00266574 RTYNĚ NAD BÍLINOU 34 417 62 OKRES TEPLICE
<br> Telefon: 417 872 132 rtyne@volny.cz www.rtynenadbilinou.cz
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,v platném
znění
Zveřejnění informace o dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí <.>
<br> Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s ust.§16 odst.1 písm.d) a odst.2
zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,dokumentaci vlivů na životní
prostředí záměru podle § 8 zákona ve znění přílohy č.4 zákona k záměru „ PH Park
Teplice“ zařazeného do bodu 10.6.kategorie II.přílohy č.1 zákona
<br> Oznamovatelem záměru je společnost PH-Real a.s.Krupská 17/29 415 01 Teplice
IČ: 27339211 <.>
<br>
Umístění záměru:
Kraj:Ústecký kraj
Obec: Rtyně nad Bílinou,Modlany,Bystřany
Katastrální území: Malhostice,Velvěty,Žichlice u Modlan,Nechvalice u Bystřan
<br>
Informace o řízení a kompletní podklady jsou k dispozici ke stažení na internetové
adrese: www.cenia.cz/eia/info/ULK1083 <.>
<br> Dokumentace záměru je k nahlédnutí na Obecním úřadě Rtyně nad Bílinou,Rtyně
nad Bílinou č.p.34 v úřední dny a hodiny /pondělí středa/ případně v ostatní pracovní
dny po telefonické domluvě se starostou obce Jaroslavem Liškou 417 872 132 <.>
<br> Informace o dokumentaci je zveřejněna v termínu od 23.4.2019 do 23.5.2019 <.>
<br> Veřejnost,dotčená veřejnost,dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné
celky mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému,a to na adresu
Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,Velká
Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem,do 30dnů ode dne zveřejnění informace
o dokumentaci (tj.do 23.5.2019).K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad
nemusí přihlížet <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX
starosta obce
<br>
Ve Rtyni nad Bílinou dne 23.4.2019

Načteno

edesky.cz/d/2905537


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz