« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Příjemce vodného a stočného: Obec Bohdalec (IČO 00599280)
<br> Za kalendářní rok: 2018,DPH 15.0 %
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Vodovod a kanalizace Bohdalec Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Materiál mil.Kč 0234025 0162500 0071525 0000000 0000000 0000000 11 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0234025 0162500 0071525 0000000 0000000 0000000 1.3 - chemikálie mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 2.Energie mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 3.' Mzdy mil.Kč 0015167 0015500 0000333 0000000 0000000 0000000 3.1 _ - přímé mzdy mil.Kč 0014095 0015000 -0000905 0000000 0000000 0000000 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0001072 0000500 0000572 0000000 0000000 0000000 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0006105 0003500 0002605 0000000 0000000 0000000 4.1 - odpisy mil.Kč 0000000 0003500 -0.003500 0000000 0000000 0000000 4.2 - opravy infrastruktumiho majetku mil.Kč 0006105 0000000 0006105 0000000 0000000 0000000 4.3 - nájem infrastruktumího majetku mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 4.4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 5.Provozní náklady mil.Kč 0044303 0030000 0014303 0016622 0008400 0008222 51 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 5.2 - ostatni provozní náklady externí mil.Kč 0044303 0030000 0014303 0016622 ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz