« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozdělovník
Rozdělovník k ČJ: 18918/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 1
<br>
č.Adresát Adresa Forma Odesláno
1 Obec Staré Smrkovice č.p.90,508 01 Staré Smrkovice DS
2 Obec Libchavy Dolní Libchavy 93,561 16 Libchavy DS
3 Obec Sloupnice Horní Sloupnice 196,565 53
<br> Sloupnice
DS
<br> 4 Obec Brumovice č.p.26,691 11 Brumovice DS
5 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2/2,Staré Město <,>
<br> 110 00 Praha 1
DS
<br> 6 Statutární město Plzeň náměstí Republiky 1/1,Vnitřní Město <,>
301 00 Plzeň
<br> DS
<br> 7 Obec Kryštofovy Hamry č.p.64,431 91 Kryštofovy Hamry DS
8 Statutární město Ústí nad
<br> Labem
Velká Hradební 2336/8,Ústí nad
Labem-centrum,400 01 Ústí nad
Labem
<br> DS
<br> 9 Obec Osová Bítýška č.p.3,594 53 Osová Bítýška DS
10 Obec Žerotice č.p.154,671 34 Žerotice DS
11 OBEC ÚDRNICE č.p.79,507 23 Údrnice DS
12 Obec Druhanov č.p.11,582 91 Druhanov DS
13 Obec Bělá č.p.44,584 01 Bělá DS
14 Obec Chřenovice č.p.1,584 01 Chřenovice DS
15 Obec Víska č.p.50,583 01 Víska DS
16 Obec Boňkov č.p.34,582 55 Boňkov DS
17 Obec Pohleď č.p.20,582 91 Pohleď DS
18 Obec Služátky č.p.8,582 91 Služátky DS
19 OBEC HYNČICE č.p.15,549 83 Hynčice DS
20 Obec Spojil Na Okrajích 100,530 02 Spojil DS
21 Obec Srnojedy Ke Hřišti 8,530 02 Srnojedy DS
22 Obec Bezděčí u Trnávky č.p.19,569 43 Bezděčí u Trnávky DS
23 Obec Janůvky č.p.15,569 43 Janůvky DS
24 Obec Malíkov č.p.5,571 01 Malíkov DS
25 Obec Gruna č.p.66,571 01 Gruna DS
26 Obec Radkov č.p.4,571 01 Radkov DS
27 Obec Záhorovice č.p.382,687 71 Záhorovice DS
28 Obec Komňa č.p.42,687 71 Komňa DS
29 Obec Žerůtky č.p.56,671 51 Žerůtky DS
30 Obec Veselá č.p.33,763 15 Veselá DS
31 Obec Nedašova Lhota č.p.10,763 32 Nedašova Lhota DS
32 Obec Návojná č.p.101,763 32 Návojná DS
33 Obec Kaňovice č.p.45,763 41 Kaňovice DS
34 Obec Předmíř č.p.43,387 42 Předmíř DS
35 Obec Čepřovice č.p.58,387 56 Čepřovice DS
36 Obec Příkazy č.p.125,783 33 Příkazy DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 18918/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 2
<br>
37 Město Benešov M...
Příloha č.1
Příloha č.1 k č.j.18918/2019-MZE-16212
<br>
Kraj Okres
Obec s rozšířenou
působností (ORP)
<br> Název katastrálního území (KÚ) Kód KÚ
<br>
<br> Stránka 1 z 32
<br>
Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Báňovice 600873
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Bělčovice 655074
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Bílkov 604372
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Borek u Dačic 607533
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Brandlín 609021
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Budeč 615218
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Budíškovice 615455
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Cizkrajov 617865
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Červený Hrádek u Dačic 621064
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Český Rudolec 623105
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Dačice 624403
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Dančovice 625680
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Dešná u Dačic 625698
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Dobrohošť 604381
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Dolní Němčice 629847
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Dolní Radíkov 737712
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Heřmaneč 638455
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Hluboká u Dačic 639532
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Holešice u Cizkrajova 617881
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Horní Meziříčko 643564
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Horní Němčice 643602
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Horní Radíkov 737721
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Horní Slatina 644030
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Hostkovice u Dolních Němčic 629855
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Hradišťko u Dačic 651770
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Hříšice 649074
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Chlumec u Dačic 651788
<br> Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Dačice Chvaletín 655023
<br> Jihočeský ...
Veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br>
<br>
<br> Spisová značka.: 14LH7893/2019-16212
Č.j.: 18918/2019-MZE-16212
<br> Vyřizuje: JUDr.Ing.XXXX XXXXXX,CSc <.>
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: Jiri.Stanek@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne : 3.4.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) <,>
v souladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává podle § 51a lesního zákona následující
<br>
opatření obecné povahy <,>
<br> kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od
ustanovení § 31 odst.6,§ 32 odst.1 a § 33 odst.1 až 3 lesního zákona:
<br> 1.V lesích na území České republiky,s výjimkou lesů na území národních parků a jejich
ochranných pásem,se stanoví,že na kůrovcové souše se až do 31.prosince 2022
nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost
vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou
asanaci zůstává zachována;
<br> 2.V lesích na území,které je tvořeno katastrálními územími,jež jsou uvedena v příloze č.1
tohoto opatření obecné povahy,která je jeho nedílnou součástí
<br> 2.1.se stanoví,že vlastník lesa není povinen používat jako obranná opatření lapače a klást
lapáky; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich
včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
<br>
<br>
<br>
<br> 18918/2019-MZE-16212 2
<br>
2.2.se stanoví,že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být
zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;
<br> 2.3.se ...

Načteno

edesky.cz/d/2903131

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz