« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Maletice (PDF, 203 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 203 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Písek
Nádražní 1988,Budějovické Předměstí,397 01 Písek
<br>
<br> Naše značka: SPU 124861/2019
Spisová značka: 2RP26495/2011-130718
<br> Vyřizuje.: XXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: k.challupperova@spucr.cz
<br> Datum: 28.3.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Maletice
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Písek (dále jen „pobočka“) jako
věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o
změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb.<,>
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br>
svolává
dle ustanovení § 11 odst.3 zákona
<br> závěrečné jednání <,>
na které zve všechny účastníky řízení <.>
<br>
<br>
Závěrečné jednání se uskuteční dne 6.5.2019 ve 14:30 hodin
v sále Městského kulturního střediska v Protivíně
<br> (Mírová 337,398 11 Protivín) <.>
<br>
Prezence účastníků bude probíhat od 14:00 hodin <.>
<br>
Na tomto jednání pobočka zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky s návrhem,o kterém
bude rozhodnuto <.>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí Pobočky Písek
Státní pozemkový úřad
<br>
<br> Vyvěšeno dne: ………….<.> …………………………………….<.>
razítko + podpis
Sejmuto dne: orgánu potvrzujícího vyvěšení a sejmutí
<br>
<br> Město Protivín
Masarykovo nám.128
398 11 Protivín

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz