« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - lv1.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

lv1.pdf
Soupis nových pozemků
<br> 1
<br> Označení pozemkových úprav: XXXX XXX KN ke dni: XX.X.XXXX
katastrální území: Olešná nad Vltavou zpracováno dne: 22.3.2019
obec: Olešná zpracovatel:
<br>
Vlastníci zapsaní na listu vlastnictví (LV) č.1
Příjmení,jméno,titul / název Právní vztah Rodné číslo / IČ Adresa Podíl
Obec Olešná Vlastnické právo IČ: 00511986 Olešná 14,39843 Olešná 1/1
<br> Pozemky v obvodu pozemkových úprav - řešené dle §2 zákona
Parcelní
<br> číslo
(KN)
<br> Pracovní
parcelní
<br> číslo
<br> Druh pozemku Způsob
využití
nemov <.>
<br> Způsob
ochr <.>
<br> nemov <.>
<br> Výměra
m2
<br> Ocenění pozemku Ocenění porostu Vzdále
nost
<br> m
<br> Další údaje §8 odst.1
zákona (zást.právo,věcné
<br> břemeno aj.)
<br> Poznámka
BPEJ Výměr
<br> a m2
Cena Kč Druh Výměr
<br> a m2
Cena
<br> Kč
1/1 ostatní plocha 17 5747 10 76 202.16 1648
<br> 14V26 22 37.18
53201 2423 16016.03
55011 3226 20452.84
<br> 1/2 ostatní plocha 17 10728 53201 10728 70912.08 1164
1/3 ostatní plocha 17 388 53201 9 59.49 940
<br> 56701 379 526.81
1/5 ostatní plocha 17 3869 14V26 66 111.54 443
<br> 53201 3803 25137.83
1/6 ostatní plocha 17 2860 14V26 1195 2019.55 145
<br> 53201 1665 11005.65
1/7 ostatní plocha 17 3731 14V26 733 1238.77 777
<br> 53204 2902 12971.94
56701 96 133.44
<br> 1/8 ostatní plocha 17 1704 14V26 380 642.20 711
53204 1324 5918.28
<br> 1/9 ostatní plocha 17 2540 14V26 1669 2820.61 690
53204 871 3893.37
<br> 1/10 ostatní plocha 17 664 53214 664 2589.60 349VB1,VB2
1/11 ostatní plocha 17 1368 14V26 476 804.44 557
<br> 53214 892 3478.80
1/12 ostatní plocha 17 1940 14V26 57 96.33 1532
<br> 52901 131 1179.00
53201 1752 11580.72
<br> 1/13 ostatní plocha 17 5047 14V26 357 603.33 1408
52901 2301 20709.00
53201 2389 15791.29
<br> 1/14 ostatní plocha 17 6336 14V26 3347 5656.43 942
52901 959 8631.00
53201 384 2538.24
<br>
<br> Soupis nových pozemků
<br> 2
<br> Parcelní
číslo
(KN)
<br> Pracovní
parcelní
<br> číslo
<br> Druh pozemku Způsob
využití
nemov <.>
<br> Způsob
ochr <.>
<br> nemov <.>
<b...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz